Wicked

Aug 7th 2022, 6:30 pm, Orpheum Theatre - Minneapolis, Minneapolis, MN