Wicked

Aug 7th 2022, 1:00 pm, Orpheum Theatre - Minneapolis, Minneapolis, MN