Wicked

Aug 6th 2022, 8:00 pm, Orpheum Theatre - Minneapolis, Minneapolis, MN