Nortenos y Bandas Fest

Aug 6th 2022, 7:15 pm, Pechanga Arena San Diego, San Diego, CA