Disney on Ice: Frozen and Encanto

Sep 25th 2022, 6:30 pm, State Farm Arena - GA, Atlanta, GA